2.řada (díly 9-15)

19. prosince 2007 v 22:42 |  2.řada - recenze

9.epizoda - The Games (Hry)

Neviděla jsem začátek.Viděla jsem to od chvíle, kdy byl Tribun ve skrýši s Roxtnem a ostatními a nějací ještěři na ně útočili.Nakonec je ještěři přemohli a vedli je ve voze do jejich města.V polovině cesty je přemohli a bylo to naopak.(Ještěři byli zavřeni ve voze).Když dorazili do města, zajmuli je další ještěři.Neda považovali za Challengera a chtěli po něm, aby vyrobil střelný prach.Roxton s Tribunem museli jako gladiátoři bojovat a Marguerite se stala rádkyní ještěrky (královny ještěrů).Ned si vůbec nevěděl rady.Roxton s Tribunem všechny gladiátory přemohli.Nakonec je přišli vysvobodit Challenger a Veronika.Ned s pomocí Challengera vyrobil střelný prach a nechal ho bouchnout u ještěří královny a pak je zajmuli.Tribun se ujal křesla a vládnul, a ostatní šli domů.Tribun zas není tak hrozný, ale je to ještěr a ti při boji zapomínají na přátelé....a taky nesmíme zapomenout, že kvůli němu Sumerlee zemřel......

10.epizoda - The Source (Pramen)

Roxton, Marguerite, Challenger, Ned a Veronika hledali pitnou vodu.Našli ji, ale zaútočilo na ně několik raptorů.Zády byli otočeni strmé skály, a ze stran byli raptoři.Najednou se ze skály sesunul lanový žebřík a oni vyšplhali a zachránili se.Nahoře se objevil nějaká dívka jménem Anna Pisarová.Měla černé dlouhé vlasy a červeno-černé šaty.Tvrdila jim, že je potomken Španělů, kteří zde zahynuli před čtyřmisty lety a ona je jejich potomek.Nejvíc na ni visel očima Ned.Veronika ji moc nevěřila.Anna jim řekla, že zná cestu z plošiny, a že je tam zavede pokud ji oni bezpečně dovedou domů.Souhlasili, kromě Veroniky.Moc se jí to nezdálo.Šli asi půl dne, až došli k pasece, kde bylo mnoho kostí.Veronika to znala, bylo to bojiště Jezdců, kteří své oběti nechávají vláčet za koněm, u kterého je oběť uvázaná.Anna, ale řekla, že její domov už je blízko.Usadili se na noc a Ned měl první hlídku.Šel za Annou do stanu, a v tom jak se otočila uviděl starou odpornou tvář a potom,jak se otřela nějakým šátkem naplněným vodou byla zase normální.Ned se lekl a vykřikl.Ostatní přiběhli podívat se, co se stalo.Anna jim řekla, že jim lhala, že není potomek Španělů, ale že před čtyřmisty lety k nim patřila do výpravy a že našli pramen mládí a to ji udržuje mladou, proto ji musí dovést k prameni, jinak zemře.A že jeskyně, které vedou z plošiny se všechny zavalily.Ned už k ní nevzhlížel jako předtím.Druhý den se Veronika rozhodla jít domů a Ned šel s ní.Ostatní poklačovali v cestě.Hlavně Marguerite chtěla pramen využít.(Ach ta Marguerite!!).Bohužel, jak šli, jezdci je napadli a jeden z nich ošklivě poranil Challengera.Měl rozetnutou žílu na noze.Pořád omdléval.Anna se rozhodla, že mu dá poslední kapku své vody, protože ta ho uzdraví.Voda ho opravdu uzdravila a Challenger číšil mladosti a zdravím.Došli k jeskyni, kde byl pramen.Anna šla ke prameni a namočila tam ruce, bohužel voda se změnila v prach a Anna jak už byla stará a ošklivá se rozpadala na prach.Byla na vodě závislá.Když vešli před jeskyni byli tam jezdci a chtěli, aby jim vydali čarodějnici (Annu), kvůli které je už delší dobu sucho.Ale za chvilinku přišly mraky a začalo pršet.Jezdci uvěřili, že zemřela a pustili je.Když došli Roxton atd...domů vše Veronice a Nedovi povyprávěli.

11.epizoda - Trophies (Trofeje)

Nějací chlápci chtěli chytit Trogy mládě a matku.Naštěstí Veronika prosvištěla kolem nich na laně a odehnala je.Ten hlavní jejich šéf nařídil ať Trogy nechají být, a ať chytnou tu dívku (Veroniku).Veronika utekla do skrýše, kde byl Ned a Marguerite, a vše jim řekla.Za chvíli přišel Roxton s Challengerem a za nimi šli ti chlápci.Marguerite s Nedem šli dolů ke skrýši k nim.Ukázalo se, že ten chápek se jmenuje Eivery Burton, a že prý je hledá znal je i po jménu a řekl jim, že je odvede zpět do Londýna.Marguerite s Nedem mu připoměli tu příhodu s Veronikou a Eivery byl překvapen a omlouval se jí.Ale Veronika mu vůbec nevěřila a řekla, že jestli tady budou spát tak, ať jsou venku.Pozdě v noci se Ned tajně za Burtonem vydal a slyšel, jak říkal, že je všechny zabije, vezmi si jejich nejcennější věci a v Londýně řekne, že když je našel, byli už všichni mrtví.Bohužel Neda zezadu praštil jeden kumpán od Burtona a Neda schovali v jejich stanu pod takovou desku.Ráno Neda všichni hledali, ale nenašli.Roxton šel hledat s Challengerem, ale Burton na ně nastražil past a zasypal je v jeskyni, kde jim pomalu docházel kyslík.Veronika zůstala ve skrýši a Marguerite si Burtona pamatovala.Znala ho z Káhiry, ale pod jiným jménem.Řekla mu to a on ji to potvrdil.Bohužel byl velice prolhaný a Marguerite schoval a svázal tak jako Neda.Veronika je šla hledat do stanu, ale chytili ji pod krkem nějakou úchytkou a svázali ji ruce.Marguerite to viděla z pod dřevené desky.Ned byl stále v bezvědomí.Burton si spakoval svých pár švestek a s Veronikou se vydali k nečinné sopce, kde byla cesta z plošiny.Naštěstí se Challenger s Roxtonem dostali ven z jeskyně a našli Neda s Marguerite.Společně šli po stopách Burtona.Veronika schválně zpomalovala a nachávala za sebou hluboké stopy, aby ji mohli vystopovat.Když byli blízko sopky všimli si jich, a začala přestřelka u stromů.Burton utekl k sopce s Veronikou, a když je Roxton s ostatními porazili utíkali za Burtonem.Veronika ho mezitím přemohla a utíkala pryč, protože Burton chtěl vyhodit sopku do povětří, protože jedině tak se dostane z plošiny.Marguerite začala ječet, ať tam jdou, že jinak se z plošiny už nedostanou.Ale chytli ji a utíkali pryč.Nakonec sopka bouchla a pod sopkou začala proudit láva, což znamenalo, že tudy se už domů nedostanou.Marguerite to popudilo.Kumpány ještě než Burton odešel sám zastřelil.Parchant!!!Bohužel zase se nedostali z plošiny a Burton není tak hloupý, aby někomu z Londýna vykládal, že tam jsou, když ty jejich cennosti mu vzali zpátky.....zase se nedostali zpátky domů a Veronika řekla:,,Takže tu se mnou zůstáváte," a usmála se..... :-)

12.epizoda - Voodoo Queen (Vodoo královna)

Roxton byl na lovu, když ho napadli Trogové (viz.Dinosauři, kmeny a další...).Přemohl je a pak se objevila nějaká žena v černých šatech a s pláštěm.Roxtona tak okouzlila, že se s ní i líbal.Řekla mu, že její vesnici Trogové napadli a ona jediná přežila.Roxton ji zavedl do skrýše.Challenger a Ned byli jako u vytržení.Litovali ji atáák.Veronika s Marguerite ji nevěřili.Hlavně Marguerite myslím, že trochu žárlila, když viděla, jak se k ní Roxton chová.Pravda byla ale taková, že ta žena byla královna Woodoo, jménem Daniela.Potají jim ukradla osobní věci.Veronice hřebínek, Nedovi knoflík od košile, Challengerovi pero (na psaní :-) ), Roxtonovi něco z klobouku a vytvořila si i jeho postavu a Marguerite vzala starý prsten.Daniela šla na chvíli ven ze skrýše a ostatní se domlouvali, že ji tam nechtějí.No spíše Veronika s Marguerite.Když Daniela přišla, Marguerite ji řekla, ať jde pryč.Sbalila si své věci a Roxton šel s ní, chtěl ji doprovodit do vesnice.Když po dlouhé cestě dorazili do vesnice Daniela mu řekla pravdu.Trogové opravdu napadli její vesnici ale před 20 lety.To bylo Daniele 4.Teď je jejich královna a oni ji slouží.Daniela je přivolala.Všichni vypadali tak omámeně a divně.Roxton chtěl jít, ale Daniela ho uvěznila do klece a dala mu tam otrávenou vodu.Kdyby se z ní napil, byl by zněj tak omámený otrok jako z těch ostatních.Ostatní je šli hledat.Trogové je napadli a odnesli Veroniku s Margueite.Ned a Challenger v přestrojení jim šli na pomoc.Zjistili, že když jim dají do vody sůl Trogové se změní a zabijí svou královnu.Udělali to.Trogové zabíjeli královnu.Challenger s Nedem osvobodili Marguerite, Veroniku a Roxtna a šli domů.

13.epizoda - The Guardian (Hlídač)

Challenger hledal v džungli léčivé bylinky, když v tom spadl bez vědomí do pasti pro vepře.Tři mladí lovci, kteří past nachystali ho vytáhli a zanesli do jejich skryté vesnice, která se objevila pouze, když jste namočili ruku do malé fontánky. Veronika a Marguerite sledovaly jejich stopu, chvíli si nevěděli v mlze rady kudy dál, ale nakonec se jim podařilo najít cestu do vesnice.Tam přebývaly skupinky mladých sirotků, teda mladších a starších dětí, ale žádné dospělé tam neviděli. Nejstarší dívce bylo kolem 21 let.Dozvěděli se, že jejich vesnice je chráněna odpornou velkou rostlinou, která vydává smrtelné výpary, když je vyrušená a musí se nažrat denně čerstvým masem.Veronika, Challenger a Marguerite nějakou dobu tajně vykopávali tunel pod vesnicí, aby mohli utéct.Rostlina totiž víc než 3 lidi denně nepustila ven.A každý den odcházeli 3 lovci, aby měli maso.A proto, že lovci nepřinesli žádného vepře, museli tam hodit nejstaršího z nich. To byl teď Challenger. Veronika, Marguerite a Challenger se pokusili utéct, ale oni se zmocnili Challengera a tlačili jej do tlamy rostliny.Nakonec ho ale zachránila Marguerite, která postřílela rostlinu. Rostlina začala všude kolem sebe vyparovat nebezpečné výpary a jedna mladá dívka (to byla ta, která dala příkaz, aby tam hodili Challengera) tam sama dobrovolně skočila. No snažili se jí zachránit, ale nepodařilo se.Nakonec rostlině přesekali kořeny pod zemí v tom tunelu, který kopali a rostlina uhynula.Vesnici zachránili a pak se vrátili do skrýše.

14.epizoda - Under Pressure (Pod tíhou)

Naši hrdinové měli ve skrýši zvláštního hosta, který ohromil Challengera svými znalostmi z geologie.Mezitím někdo zaútočil na Challengerův elektrostatický akumulátor. Byli to nějací neznámí modří lidé z pod zemí, kteří jak se pozdějí ukázalo, patřili právě tomu chlapovi, který byl ve skrýši.Poručil jim, aby toho nechali a oni ho poslechli.Pak jim ale řekl, ať je zajmou a z našich hrdinů se stali rukojmí. Modří lidé měli obrovskou sílu, proto se jim nedokázali ubránit.Ale proč je unesli?Protože potřebovali Challengerové vědecké znalosti, aby jim pomohl vyvíjet se nahoře nad zemí. Nakonec to skončilo tak, že když byli v podzemní laboratoři, začalo zemětřesení a ten chlap tam se svými modrými lidmi zůstal.Ale bylo to dobře, protože chtěl Challengera jenom využít.

15.epizoda - The Outlaw (Psanec)

Roxton a Marguerite hledají venku cestu z plošiny, když objeví slibně vypadající puklinu.Projdou skrz a objeví starou Anglickou vesnici, kde potkají maskovanou ženu, která právě vyloupila místní hospodu.Ona hodí svůj batoh s lupem před ně a zmizí.Roxton a Marguerite vstoupí do hospody s úsilím najít právoplatného majitele lupu, když jsou okamžitě zatčeni místním šerifem. Když se Roxton pokusí o útěk, postřelí ho.Marguerite se ho snaží ve vesnici ošetřit. Druhý den jí chtějí oběsit za její hrozné zločiny (obírání bohatých a dávání chudým)-(Marguerite vůbec neví, o co se jedná).Až později se vysvětlí, že ta tajemná žena na koni, vypadá skoro stejně jako Marguerite a že oni si jí s ní spletli.Když už Marguerite málem oběsí, žena jí pomůže a hodí ohnivou pochodní do hospody.Tak se jim podaří utéct.Pak se ale s nimi rozloučí a řekne, že se musí vrátit.Vesnice se totiž objevuje jenom dva dny v roce.Marguerite těžce loučí se svou zachránkyní, oblíbila si ji totiž.Nakonec se vydá se zraněným Roxtonem zpátky do skrýše.
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 nettiex nettiex | 14. ledna 2008 v 21:13 | Reagovat

skoda summerlee byl nej

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.