3.řada (díly 13-18)

19. prosince 2007 v 22:57 | Phoenix |  3.řada - recenze

13.kapitola - Phantoms (Přízraky)

Veronika šla džunglí, když narazila na mlhu. Když jí prošla ocitla se v nějakém městečku. Šla za hudbou, která hrála z jednoho domu. Tam se potkala s mužem Thomase Dukartem, který hrál krásně na klavír. Veronice se líbil. Zavedla ho zpět do mlhy, až se objevili zase zpátky na plošině. Ve skrýši ho představila Challengerovi. Jemu se moc nelíbil a varoval před ním Veroniku. Ona ho ale nechtěla poslouchat. Šla s Thomasem zpět do džungle. Prožila s ním pěkný romantický den (koupali nazí v jezírku, drželi se za ruce). Marguerite a Roxton se také dostali do toho městečka a tam se rozdělili. Následně se 2 jiní lidé dostali do džungle a pak do skrýše. Thomas střelil Roxtona, protože si jej spletl s tím druhým chlapem. Pak hrál na klavír a přišla tam za ním Marguerite (tu si spletl se svojí bývalou ženou) a také ji střelil. Proto ti 2 lidé ve skrýši, kteří se skamarádili s Challengerem zemřeli. Ještě předtím stihli povyprávět Challengerovi příběh o Thomasovi, který je zlý a podlý. Tím, že je Thomas střelil, tak se Marguerite a Roxton stali zase normálními. Předtím na sobě měli šaty a uniformu. Setkali se a uprchli. Veronika šla zase za Thomase, poslouchala jeho hudbu. To, že se pokusil zabít její přátelé, o tom nevěděla. On ji otrávil vínem, a kdyby tam nepřišel Challenger, asi by zemřela. Challenger porazil Thomase a Veronice dal protijed. Veronika pak byla zklamaná, protože si myslela, že Thomase miluje.

14.kapitola - The Secret (Tajemství)

Challenger byl v džungli a sbíral brouky. Veronika se atarala o zahrádku, když v tom jí někdo napadl, nějaký asijský bojovník. Nechal vedle Veroniky nějakou tabulku se čínským znakem a nějakým obrazcem ve tvaru trojúhelníku. Marguerite to poznala. Na tabulce bylo napsáno Xan, to je chlap, kterému měl Marguerite něco dát. Ale něco za něco. Poté, co bojovník napadl i Challengera musela Marguerite s pravdou ven a řekla Roxtonovi pravý důvod, proč je na plošině.
Marguerite kdysi dávno pro Xana pracovala a dlužila mu peníze. Xan jí pověděl o plošině (takže Marguerite o ní věděla 5 let předtím než tam skončila a taky věděla, že tam jsou nadpřirozené bytosti atd...) Xan jí ukázal Orobus - polovinu medailonu, který představuje hada požírajícího svůj ocas. O 2 roky později se Marguerite dozvěděla o připravované expedici jakéhosi Challengera, tak jim poskytla peníze a odjela tam. Ještě než tam odjela ukradla Xanovi tu půlku medailonu. Proto za ní Xan vyslal svého bojovníka. Roxton se s Marguerite dost pohádal kvůli tomu, že jim nic neřekla. A ještě se dozvěděli její pravé jméno Smithová. Veronika řekla Marg, že podobný tvar je v jeskyni nedaleko odsud. Marg a Roxton se tam vydali. Asijský bojovník je sledoval. V jeskyni našli obrovský zářící kámen a Marg vložila Orobus k chybějící půlce. Medailon se sjednotil. Pak řekla Roxtonovi, že když se sjednoceného medailonu někdo dotkne a přeje si přitom být někde jinde, medailon jej tam přenese. Marg nějakou dobu stála, ale nakonec se toho nedotkla. Ze zadu je porazil asijský bojovník, vzal medailon a opravdu s ním zmizel. Ještě před zmizením řekl Marg, že nikdy nedostane její RODNÝ LIST, který chtěla za medailon. Takže Marg jela na plošinu kvůli svému rodnému listu, aby něco zjistila o své minulosti.A taky řekla Roxtonovi, že na plošinu jela kvůli Xanovi, ale neodešla teď, když měla možnost, kvůli němu. Neřekla to přímo, ale myslela to tak. Roxton byl potěšen. Veronika našla mezitím tu tabulku s čínským znakem a trojúhelníkovým tvarem. Zjistila, že to má nějakou souvislost s jejími rodiči. Našla ten znak v jejich deníku, který ji Ned dal z podzemní říše. Rozhodla se proto odejít na nějakou dobu do vesnice Zangů, aby něco zjistila. Rozloučila se s Roxtonem, Marguerite a Challengerem a odešla. Roxton ještě řekl Marguerite, že až bude připravena její tajemství bude u něj v bezpečí.

15.kapitola - Finn (Finn)

Challenger vymyslel způsob, jak se dostat z plošiny. V jeskyni, kde na stěně byly lesklé kameny se Challenger při 1. pokusu dostat ze jeskyně dostal do raptořího hnízda. Nakonec usoudil, že by se takhle mohli dostat do Londýna. Roxton nechtěl jít s ním kvůli Marguerite, ale nakonec šli všichni tři (Chall, Marg a Roxton). No nic se nestalo. Aspoň oni si to mysleli. Vylezli z jeskyně, kde jim všechno připadalo větší. Roxton šel na obhlídku, až došel k cestě a spatřil tabuli s názvem New Amazons (Nová Amazonie), a poté ho přepadli chlapi v jedoucím autě, omráčili ho a odvezli pryč. Marg a Chall šli po Roxtonových stopách, až došli také k cestě. Našli Roxtonův klobouk a usoudili, že byl unešen. Z kopce pak viděli zaprášené město plné vysokých mrakodrapů. Byli v budoucnosti o 1OO let. Roxton se od svých věznitelů dozvěděl, že existuje nějaký chlap Claud (Klód) Jenkins, který chce všechny lidi na práci na ropných polích. A také, že je rok 2033. Roxton a spol pocházejí z roku 1922. Chall a Marg šli do jedné zchátralé budovy, kde je zajala neznámá dívka a pozor všichni představuji novou postavu 3. série FINN!! Měla na sobě černé kraťasy a tílko a v rukou kuši. Měla kratší blond vlasy. Vzala jim zbraně a poslala je pryč. Byla dost drzá. Finn přepadl její bývalý a chtěl jí odvézt pryč. Challengerovi to ale nedalo chtěl se pro ní vrátit. Marg byla proti. Finn jim totiž předtím vyprávěla, jak zemi zničila válka a chemikálie. A její rodiče zemřeli, když jí byly 4 roky. Všechny její přátelé a příbuzné zabili. Proto se mu Finn zželelo. Chall za ní šel a osvobodil jí od toho chlapa. Pak spolu s Marg běželi do jeskyně, kde na ně čekal Roxton. Chlapi je pronásledovali a Finn se s nimi bila. Roxton, Marg a Chall vběhli do jeskyně a Finn se k nim na poslední chvíli přidala. Marg byla naštvaná, že se k nim jakoby vtěrla. Vyšli z jeskyně a podle řevu T-rexe poznali, že jsou na plošině. Na jejich rtech se objevil úsmev. Teda kromě Finn. Finn s něma šla do skrýše, rozhlídla se a řekla:,, Tak kde mám pokoj?" Marguerite, Challenger a Roxton se po sobě dloouze podívali.

16.kapitola - Suspicion (Podezření)

Na plošině byla archeologická expedice. Jeden muž a žena našli v jeskyni urnu, a když jí otevřeli vstoupil do ženy démon. Muž utekl do tábora. Po chvíli se ta žena vrátila zpět. Poté propukla panika, nikdo nevěděl, kdo je démon. Démon se přemisťoval z tělo do těla pouhým dotykem. Žena utekla a v táboře zůstali jenom 2 muži (zbytek někdo povraždil), kteří se podezřívali navzájem. Přišli tam Marguerite a Roxton a po dlouhých debatách jeden muž zabil toho druhého, protože si myslel, že on je démon. Ve skutečnosti nebyl v ani jednom z nich, ale v ženě, která utekla z tábora a našla skrýš na stromě, kde byl Challenger s Finn. Challenger učil Finn číst. Démon skočil do Challengera. Challenger-démon vyrobil přístroj, který dokáže najít železo pod zemí. Tak démon chtěl najít zbytek své družiny démonů, protože byli uvěznění pod železnými úchyty. Finn, žena a Challenger-démon šli zpátky do tábora, kde se setkali s Marguerite a Roxtnem a tím mužem. Challenger se nenápadně vytratil. Jak spolu ostatní mluvili, přišli na to, že Challenger je pryč. Vběhli do jeskyně a muž se ženou je zachránili tím, že dotekem převzali démona na sebe a jeskyně se na ně zřítila. Tím i pohřbila démona. Tak Marguerite, Roxton, Finn i Challenger byli zachráněni. V té jeskyni než se zřítila našli Arthurův klobouk. Malá připomínka na Sumerleeho smrt. Že by přece ten pád z vodopádu přežil??

17.kapitola - The Imposters (Podvodníci)

Challenger, Roxton, Marguerite a Finn se rozhodil prozkoumat jeskyni, která se objevuje 2 dny v roce (známé z 2.série). Když tam vkročili objevila se ve světle tvář muže, který zničil svět, ve kterém žila Finn. Ona začala křičet, ať utečou, ale jako jediná stihla vyběhnout z jeskyně včas. Ostatní to nestihli. Následně místo našich třech (Mar, Rox a Chall) vykročili ze světla nějací jiní tři. Kajl, Rixel a Una. Snažili se chytit Finn. Ona ale odzbrojila Rixela, který se do ní zřejmě zamiloval. Nakonec ji ale chytli a chtěli ji v jeskyni vyměnit za démonku Salamajn. Rixel ji ale pustil, ale Kajl jej střelil. Místo jeho mrtvého těla se objevil Roxton (živý). Tak Finn zastřelila i Unu a místo ní se objevila Marguerite. Bohužel toho hlavního nestihla zabít a ten se vrátil zpět do jeskyně. Následně se vrátil zpět Challenger. Finn hodně mrzelo, že nezabila člověka, který zničil její svět.Na konci tohoto dílu, řekla Finn fakt dobrou hlášku, můžete si ji přečíst v rubrice Zajímavosti o seriálu - Hlášky.

18.kapitola - The Elixer (Elixír)

Challenger dělal pokus, kde se snažil vynalézt elixír, díky kterému by skončil hladomor. Začal s tím proto, že jim hmyz poničil zahrádku, na které pěstovali plodiny. Challenger to ale přehnal. Pořád pil ten elixír a měl z toho halucinace. Zjevovala se mu jeho žena Jessica i on samotný, jak byl mladý. Ti dva se pořád hádali. Jessica byla proti vědě a snažila se ho zachránit, ale jeho mladé já ho pořád popuzovalo proti jeho přátelům (konkrétně proti Finn) a pořád ho povzbuzoval, aby pil ten elixír. Když měl ty halucinace byl na Finn hodně hnusný a chtěli ji dokonce i zabít. Nakonec utekl do džungle. Marguerite a Roxton už asi 2 dny v džungli hledali různé rostlinky pro Challengera. Marguerite utrhla špatnou rostlinu a díky ní se škrábala po celém těle. Pak to od ní chytil i Roxton. Nakonec se vykoupali úplne nazí v bahně, ale někdo jim ukradl věci. Naštvaná Finn šla džunglí, když náhle uviděla nahatou ženu a muže, kteří jsou celí od bahna a jsou pokrytí jenom listy. Byli to Marguerite a Roxton. Byl to fakt nezapomenutelný pohled :) Finn šla zpátky do skrýše a tam jim vysvětlila situaci okolo Challengera i to jak utekl do džungle. Tak ho Roxton s Finn vystopovali a našli schouleného v jeskyni. Ve skrýši jim pomohla Finn, která se vyzná ve věcech kolem krve (v budoucnosti hodně lidí umíralo na radiaci, proto věděla o krvi hodně) a darovala Challengerovi svou univerzální krev (0 - negativní). Tím mu zachránila život. Challengerovi se ještě zdálo, jak mu jeho žena řekla, že miluje a stále bude. Potom se rozhodl, že práce dneska bylo dost a vzal si volno. Všichni se nakonec zasmáli.
 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Kulbeew Kulbeew | E-mail | Web | 14. srpna 2018 v 4:21 | Reagovat

Lump armpit delivers discomfort, aches. to Postpone trip doctor cannot be. Lump under the muscle cavity may become cancer disease. But most often it is consequences regular use deodorants, non-compliance rules personal hygiene, increased sweating. Redness triggers narrow clothing, polluted razor, the virus.
<a href=http://armpit.info/painful-lump-under-armpit>i have a lump under my armpit</a>  
Pain under the arm, redness, lump getting warm? This is the boil that should cut from the surgeon, then take medications. first stage treat solutions, antibacterial drugs. When the ailment is started, need surgery.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.